«Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα 3 Αστέρων με την επωνυμία ΄΄RELAX΄΄ τελικής δυναμικότητας 194 κλινών (οι οποίες προέκυψαν μετά από αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες εντάχθηκαν στον Ν.4178/2013) σε γήπεδο επιφάνειας 8.568,00 τ.μ στην θέση ΚΟΛΥΜΠΙΑ στην ΔΚ/Ε Αφάντου ΠΕ Ρόδου ΠΝΑ ιδιοκτησίας ΄΄ΤΟΥΡ.ΞΕΝ.&ΕΜΠ.ΕΠΙΧ.ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΕ΄΄ με ενσωμάτωση στους όρους του σχεδιασμού και λειτουργίας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, (έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΄΄ κατά την ισχύουσα κείμενη νομοθεσίας (άρθρο 12

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ RELAX ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΑ ΔΚ ΑΦΑΝΤΟΥ ΠΕ ΡΟΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΡ.ΞΕΝ. & ΕΜΠ.ΕΠΙΧ.ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΕ