Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί και υλοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την βελτίωση του οδικού δικτύου στα νησιά  της και της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους Δήμους των μικρών νησιών, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε εργολαβική σύμβαση ύψους  495.489,99 € για την εκτέλεση του έργου  έργου  «Συντήρηση οδών από Κεντρικό Λιμάνι προς Πλατεία Παναγιάς, προς Μανδράκι και προς Αεροδρόμιο Δήμου Μεγίστης»,  η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα.

Σκοπός υλοποίησης του έργου είναι οι εργασίες συντήρησης για την  αποκατάσταση και επαναφορά στην προτέρα κατάσταση, των κυριότερων αρτηριών που αφορούν στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο του Καστελλορίζου.

Οι εν λόγω εργασίες συντήρησης κρίνονται απαραίτητες για την επαναφορά της λειτουργικότητας αλλά και της οδικής ασφάλειας των χρηστών των κυριοτέρων οδικών αρτηριών του νησιού, ήτοι των οδών που οδηγούν από τον βασικό οικισμό του νησιού  – Κεντρικό Λιμάνι προς το Αεροδρόμιο (συνολικού μήκους περί των 2.450m) και από το Κεντρικό Λιμάνι προς το Μανδράκι (συνολικού μήκους περί των 1.175m). Παράλληλα προβλέπονται και εργασίες συντήρησης στην οδό που οδηγεί από την προβλήτα του Κεντρικού Λιμανιού προς την πλατεία Παναγιάς (συνολικού μήκους περί των 485m) αλλά και σε δυο (2) τμήματα της τσιμεντοστρωμένης οδού που οδηγεί από την διασταύρωση από Κεντρικό Λιμάνι προς Αεροδρόμιο προς Αγ. Γεώργιο (συνολικού μήκους περί των 140m).

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Φορέας κατασκευής είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου  και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας, μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Μεγίστης.

Πρόκειται για ένα ακόμη έργο που δεν είναι αρμοδιότητας της Περιφέρειας, αλλά υλοποιείται από τις υπηρεσίες της, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τους Δήμους, όταν αυτοί δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια.

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία έχει επενδύσει στον παράγοντα της καλής συνεργασίας, για την παραγωγή έργου προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, παρά την σοβαρή υποστελέχωση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, συνεχίζει να υποστηρίζει τους μικρούς αλλά και τους μεγαλύτερους δήμους στην υλοποίηση απαραίτητων έργων, δεδομένου ότι και οι ΟΤΑ του Νοτίου Αιγαίου –  και ιδιαίτερα των μικρών νησιών –  αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα έλλειψης προσωπικού, που δεν τους επιτρέπει να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

 

image_print