Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνεπής στην υλοποίηση του πλάνου  παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας, που θα βελτιώσουν, θα αναμορφώσουν και θα καταστήσουν ασφαλέστερο το οδικό δίκτυο του νησιού της Ρόδου, με στόχο την μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων και παρά τις αναπόφευκτες  καθυστερήσεις λόγω των συνεχών αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, ολοκλήρωσε  επιτυχώς την διαδικασία προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα συντήρησης των δύο εθνικών οδικών αξόνων, Ρόδου – Λίνδου και Ανατολικές Ακτές – Αεροδρόμιο.  

Ο  Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου «Συντήρηση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου και Ανατολικές Ακτές – Αεροδρόμιο», ύψους 478.963,35 €, προκειμένου να ξεκινήσει το έργο που θα αναβαθμίσει σημαντικά την ασφάλεια των δύο κεντρικών οδικών αξόνων του νησιού.

Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφαλείας καθώς και εργασίες συντήρησης επί της Εθνικής Οδού  Ρόδου – Λίνδου συνολικού μήκους 44,0 χλμ καθώς και της Εθνικής Οδού Ανατολικές Ακτές – Αεροδρόμιο συνολικού μήκους 11,0 χλμ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπονται ενίσχυση της οριζόντιας και της κατακόρυφης σήμανσης, επισκευή της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, βελτίωση της επίκλισης του οδοστρώματος των επικίνδυνων στροφών, βελτίωση της ασφάλειας της κεντρικής νησίδας, συντήρηση των υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας, αντικατάσταση (λόγω της εφαρμογής νέων τεχνικών προδιαγραφών) και συμπληρωματική τοποθέτηση συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων σε κεντρική νησίδα, οριογραμμές και τεχνικά, καθώς και επεκταση ή κατασκευή νέων επενδεδυμένων τάφρων.

Συγκεκριμένα, για την Ε.Ο. Ρόδου Λίνδου, οι παρεμβάσεις που αφορούν στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας (σήμανση – ασφάλιση – αποκλίσεις) επικεντρώνονται κατά προτεραιότητα στο τμήμα που δέχεται τον μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο (τμήμα με κεντρική νησίδα) από τον κόμβο προς την οδό Ηλία Βενέζη ως τον κόμβο προς τα Κολύμπια.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

 

image_print