Για τρείς ημέρες, η Σύρος θα φιλοξενήσει κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες της πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκινητικής υγείας από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου, συμβάλλοντας στον επιστημονικό διάλογο αναζήτησης προοπτικών στην νέα κοινωνική πραγματικότητα.

Με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 'ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ", ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: "Η συνεργατική ανάπτυξη δράσεων και πρακτικών αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στο πλαίσιο του σχεδιασμού μιας δυναμικής κοινωνικής πολιτικής. Με δεδομένο το σημαντικό ρόλο της Τοπικής αυτοδιοίκησης στην αναγκαιότητα κινητοποίησης για την πρόληψη κάθε μορφής εξάρτησης μέσω της ενίσχυσης των παραγόντων ψυχικής υγείας και γενικότερα της υιοθέτησης υγιών προτύπων ζωής, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, που η Σύρος καλείται να "θωρακίσει" το ετήσιο αντάμωμα έγκριτων επιστημόνων και να καταστεί κέντρο συνένωσης αλλά και ανταλλαγής σημαντικών επιστημονικών δεδομένων".

image_print