Σε οριστική επίλυση οδηγείται το πρόβλημα ύδρευσης που αντιμετωπίζει η Νότια Ρόδος, μια περιοχή με μεγάλη τουριστική ανάπτυξη,  μετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της υπογραφής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου της κατασκευής εξωτερικών δικτύων.

Ειδικότερα, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, η ΕΥΔ προέβη στην προέγκριση  του σχεδίου σύμβασης και της διαδικασίας ανάθεσης του έργου “Υδροδότηση Νότιας Ρόδου για τις Δ.Κ. Ασκληπειού και τις Τ.Κ. Γενναδίου – Λαχανιάς – Βατίου”, υποέργου της Πράξης «Εξωτερικό Δίκτυο  Ύδρευσης ΔΕ Νότιας Ρόδου Δ. Ρόδου», το οποίο, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, με συνολική επιλέξιμη δαπάνη ύψους 550.000 ευρώ.

Το έργο «Εξωτερικό Δίκτυο  Ύδρευσης ΔΕ Νότιας Ρόδου Δ.Ρόδου» περιλαμβάνει την υδροδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου και των Τοπικών Κοινοτήτων Γενναδίου – Λαχανιάς – Βατίου και αφορά στην κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 1.000μ3, καταθλιπτικών αγωγών από τις γεωτρήσεις προς τη νέα δεξαμενή και βαρυτικού αγωγού από τη νέα δεξαμενή προς την υφιστάμενη, στην περιοχή Αερικού, συνολικού μήκους 3.060 μέτρων. Προβλέπεται επίσης και η αρχαιολογική παρακολούθηση των εκσκαφών.

Το έργο είναι ενταγμένο στον άξονα προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.