Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, απέστειλε πρόσκληση  προς τους δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία της Περιφέρειας, τις ΔΕΥΑ, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, το Υπουργείο Παιδείας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις και μελέτες σχετικά με την προετοιμασία και ωρίμανση έργων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027, με καταληκτική ημερομηνία, το αργότερο έως την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2018. Οι προτάσεις μελετών που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους.

   Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, οι προτάσεις και μελέτες προκειμένου να είναι επιλέξιμες κατά τη νέα περίοδο, θα πρέπει να αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

  • επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών (εκτός υποδομών αεροδρομίων) και στον τομέα περιβάλλοντος (εκτός των επενδύσεων σε ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ)
  • υποδομές υγείας και εκπαίδευσης
  • δράσεις για την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (συμπεριλαμβανομένων των αντιπλημμυρικών έργων και των δράσεων δασοπροστασίας)
  • επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας που αφορούν τις ανανεώσιμες και την ενεργειακή απόδοση (εκτός των επενδύσεων σε φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια πλην των έξυπνων συστημάτων διανομής)
  • δράσεις προστασίας, ανάπτυξης και προβολής της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και οικοτουρισμού, των πολιτιστικών υπηρεσιών και της δημόσιας τουριστικής περιουσίας
  • υποδομές για την προσωρινή υποδοχή, καθώς και για τη στέγαση μεταναστών, προσφύγων και ατόμων που ζητούν ή βρίσκονται σε διεθνή προστασία

 

image_print