ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΡΟΔΟΣ   30-9-2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                      

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

                                                           

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος «Κατασκηνώσεις – Λουτροθεραπεία – Πηλοθεραπεία για ηλικιωμένα άτομα και ενήλικα άτομα με αναπηρίες» έτους 2013.

Το πρόγραμμα καλύπτει 35 άτομα, κατοίκους Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου και κατά την αξιολόγηση θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα, όσοι αποδεδειγμένα είναι οικονομικά αδύνατοι.

 Προορισμός φιλοξενίας για κατασκήνωση, είναι ο Ξενώνας Κανδάνου στα Χανιά και η χρονική περίοδος είναι από 12/10  έως 21/10/2013

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

1.                   Αίτηση προς την Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

2.                   Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους. Οι κατηγορίες δικαιούχων που δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση λόγω χαμηλών εισοδημάτων θα συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.

3.                   Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

4.                   Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ.

5.                   Φωτοαντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  λήγει την 4-10-2013

Πληροφορίες τηλ 2241364407

 

                                                                                                            Ε.Π.

                                                                             Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος

                                                                                                 Μουτάφη Δέσποινα