Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την βελτίωση του οδικού δικτύου στα νησιά  της, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση- Συντήρηση Οδικού Δικτύου Νάξου (χρήση 2017)», συνολικού ύψους 370.778,17 ευρώ.

 Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις στα πλέον επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου του νησιού, που έχουν υποστεί φθορές λόγω της αύξησης της κίνησης των οχημάτων βαρέως τύπου, για την βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών.

Εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό σημαντικών παρεμβάσεων της Περιφέρειας  για την βελτίωση του οδικού δικτύου  των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, τομέα όπου η Περιφερειακή Αρχή δίνει ιδιαίτερη έμφαση, με συνεχή διάθεση μεγάλου μέρους των διαθέσιμων πόρων, καθώς έχει θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών του και την δραστική μείωση του δείκτη τροχαίων ατυχημάτων.

Φορέας κατασκευής  είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και  χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  από τον κωδικό «Έργα Συντηρήσεων Αποκαταστάσεων Υποδομών & Έργα Πρόληψης Καταστροφών Υποδομών από ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές  κλπ σε νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων».

 Βάσει της υπογραφείσας σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός 12 μηνών από την υπογραφή της.

 "Παρά τη μειωμένη χρηματοδότηση σε σχέση με τις ανάγκες του "γηρασμένου" οδικού δικτύου των νησιών μας, συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας αξιολογώντας τις προτεραιότητες σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας", δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων.