Ξεκινά η υλοποίηση του έργου βελτίωσης και επέκτασης αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου, δαπάνης ύψους 1,5 εκ. ευρώ

 

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε τη σύμβαση με τον ανάδοχο

 

Ένα σημαντικό έργο υποδομής για το νησί της Πάτμου εισέρχεται στο στάδιο της υλοποίησης, μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης ανάθεσης από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο και τον ανάδοχο που αναδείχθηκε μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης.

 

Πρόκειται για το έργο “Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου”, με την εργολαβική σύμβαση να ανέρχεται σε ,70 ευρώ.

Το έργο αφορά στην επέκταση μώλου εντός του όρμου της Σκάλας Πάτμου, συνολικού μήκους 68,85 μέτρων. Επίσης προβλέπονται οι απαραίτητοι εξοπλισμοί (κρίκοι πρόσδεσης, προσκρουστήρες) και οι κατάλληλες υποδομές ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και πυρασφάλειας του καταφυγίου, καθώς και η τοποθέτηση πίλλαρ τροφοδοσίας των σκαφών με νερό και ρεύμα. Με την προέκταση του μώλου θα παρέχεται προστασία από κάθε καιρό στο υπάρχον κρηπίδωμα και θα μπορούν να ελλιμενίζονται συνολικά 50 έως 60 αλιευτικά σκάφη.

Η συνολική προθεσμία για την περάτωση του έργου καθορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Την ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, είχε αιτηθεί ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου,ως νόμιμος εκπρόσωπος του έργου, έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑλΘ.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,   εντάχθηκε στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 1 του  ΕΠΑλΘ, «Προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

 

Της υποβολής  από τον Περιφερειάρχη, της αίτησης ένταξης του έργου στο ΕΠΑλΘ, είχε προηγηθεί τον Νοέμβριο του 2018 υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γιώργου Χατζημάρκου και του τέως Δημάρχου Πάτμου, Γρηγόρη Στόικου, προκειμένου η Περιφέρεια  να αναλάβει την κατάθεση πρότασης για την ένταξη του έργου  σε Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην συνέχεια, την δημοπράτηση και την υλοποίησή του.  Η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης από την Περιφέρεια οφείλεται στο ότι ο Δήμος Πάτμου δεν διαθέτει την απαιτούμενη από τα ευρωπαϊκά προγράμματα επάρκεια τεχνικής και οικονομικής υπηρεσίας, προκειμένου να αναλάβει ο ίδιος το έργο.