Στο στάδιο της υλοποίησης εισέρχεται το έργο της αντικατάστασης και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης Ποσειδωνίας – Φοίνικα Σύρου, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ μετά την έγκριση της υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Το έργο που σχεδιάστηκε από τον πρώην Δήμο Ποσειδωνίας  και εντάχθηκε με  την αρ. πρωτ. 4317/10/10/2016 απόφαση του Περιφερειάρχη  Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Νότιο Αιγαίο 2014-2020", με συγχρηματοδότηση 50% από Εθνικούς πόρους και 50% από Ευρωπαϊκούς, θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της Δημοτικής Ενότητας Ποσειδωνίας, αφού θα εκσυγχρονίσει ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο.

Τα έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν στους οικισμούς Φοίνικα, Βήσσα, Αδειάτων, Ποσειδωνίας και Μέγα Γιαλού, περιλαμβάνουν την αντικατάσταση, αναβάθμιση και επέκταση του εξωτερικού δικτύου διανομής νερού ολόκληρου του τέως Δήμου Ποσειδωνίας, που εκτείνεται στο νότιο τμήμα του νησιού, συνολικού μήκους μ., καθώς τα υφιστάμενα δίκτυα δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των αναγκών. Περιλαμβάνεται  ακόμη η αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων των οικισμών του τέως Δήμου Ποσειδωνίας συνολικού μήκους μ. για τη μεταφορά του νερού των αφαλατώσεων στις δεξαμενές πόσιμου νερού.

"Η επίτευξη τόσων μεγάλων έργων όπως το συγκεκριμένο, προϋποθέτει εκτός από συστηματική προετοιμασία και τις απαραίτητες συνεργασίες. Θέλω να ευχαριστήσω την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τον πρώην Δήμο Ποσειδωνίας και την ΔΕΥΑΣ για τη συμβολή τους στην υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού έργου ύδρευσης για το νησί μας", δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γιώργος Λεονταρίτης προσθέτοντας πως "ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες που έχει η κοινωνία και συνεργαζόμαστε με όλους για το καλύτερο δυνατό".