Ξεκινά άμεσα η συντήρηση του κεντρικού τμήματος του Επαρχιακού Οδικού ΔικτύουΡόδου και του Ε.Ο.Δ. Χάλκης,ύψους 4,74 εκατ. ευρώ – Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση

Το πρώτο από τα τρία έργα μεγάλων παρεμβάσεων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Ρόδου

———————————————————————-

 

Με γρήγορους ρυθμούς η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει να υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα οδικών παρεμβάσεων στην ιστορία των νησιών της, που στόχο έχειτην βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας του οδικού δικτύου.

Το πρώτο από τα τρία έργα μεγάλων παρεμβάσεων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Ρόδου αλλά και της Χάλκης, ξεκινά άμεσα, μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο,της εργολαβικής σύμβασης με τον ανάδοχο, για την υλοποίηση του έργου ««Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου,κεντρικού τμήματος νήσου Ρόδου και οδικού δικτύου νήσου Χάλκης»έναντι συνολικού ποσού4.743.862,85 ευρώ.

Το έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου προγράμματος  παρεμβάσεων που έγινε ποτέ στο οδικό δίκτυο των νησιών, το οποίο  βρίσκεται σε εξέλιξη  και βασίζεται σε νέα φιλοσοφία με στόχο μια διοίκηση αποτελεσματική και σε διαρκή ετοιμότηταγια άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανά πάσα στιγμή και για όποιο πρόβλημα προκύψει.

Για πρώτη φορά υπάρχει πρόβλεψη, ο ανάδοχος να αναλαμβάνει και την ευθύνη τεχνικής εποπτείας τουοδικού δικτύου, ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα.

Τα έργα αφορούν, συγκεκριμένα, στην τεχνική επιθεώρηση του οδικού δικτύου για τον εντοπισμό

φθορών και βλαβών που ενέχουν κινδύνους για τους χρήστες, και αποκατάσταση αυτών, εκτέλεση

εργασιών άμεσης επέμβασης, εργασιών βασικής συντήρησης καθώς και εργασιών κύριας

συντήρησης του οδικού δικτύου, επί χρονικού διαστήματος τριών ετών.

Σύντομα θα  υπογραφούν δύο ακόμα συμβάσεις για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Ρόδου με αντίστοιχο προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα έργα:

«Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., βορείου τμήματος νήσου Ρόδου»

προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ

και

«Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., νοτίου τμήματος νήσου Ρόδου»

προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ.

 

image_print