Ξεκινά άμεσα η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λιμένα Αιγιαλού Σύμης,  δαπάνης 1,9 εκατ. ευρώ

Μαζί με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, η Σύμη αποκτά πλήρες σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων

 

Οριστική λύση στο χρονίζον, σοβαρό πρόβλημα της διαχείρισης των λυμάτων στο νησί της Σύμης δίνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως φορέας υλοποίησης δύο μεγάλων περιβαλλοντικών έργων, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανοιχτού διαγωνισμούπου διενήργησε η  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίουγια την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Κύριοι συλλεκτήρες λιμένα Αιγιαλού Σύμης»,ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος,μαζί με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Σύμης, Ηλία Χάσκα,υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο, ύψους 1.875.336,88 ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι η συγκέντρωση των λυμάτων του συνόλου των οικισμών πάνω από τον Αιγιαλό Σύμης και η μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Σύμης (ΕΕΛ) που θα κατασκευαστούν σε έκταση που βρίσκεται στη στροφή του δρόμου από Αιγιαλό προς Πανορμίτη. Οι έξι βασικοί αγωγοί βαρύτητας (συλλεκτήρες) που θα τοποθετηθούν κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, καταλήγουν σε τρία υπόγεια αντλητικά συγκροτήματα. Επίσης, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η κατασκευή των αναμονών των ιδιωτικών συνδέσεων.

Τα δύο έργα υλοποιούνται  από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (φορέας κατασκευής), μετά την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Σύμης,  και έρχονται να λύσουν οριστικά το σοβαρό πρόβλημα της διαχείρισης των λυμάτων,   που ταλανίζει για πολλά χρόνια τη Σύμη, να αναβαθμίσουν το νησί περιβαλλοντικά, όσο και από απόψεως παρεχομένων υπηρεσιών στους κατοίκους του και στους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται κάθε χρόνο.

Το έργο«Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Κύριοι συλλεκτήρες λιμένα Αιγιαλού Σύμης» αποτελεί υποέργο της Πράξης “Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης”, που με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος ΑνάπτυξηΥΜ-ΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Σημειώνεται πως με  το συνολικό έργο «Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης», το νησί αποκτά ένα πλήρες και λειτουργικό σύστημα αποχέτευσης αστικών αποβλήτων, με κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων, το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς του βορείου τμήματος του νησιού.   Αναλυτικότερα το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λιμένα Αιγιαλού Σύμης και στην κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και θα εξυπηρετεί πληθυσμό 4.500 κατοίκων. Η μελέτη περιλαμβάνει τον σχεδιασμό συστήματος αγωγών μεταφοράς αστικών λυμάτων από το λιμάνι Αιγιαλού στην ΕΕΛ. Στο σύστημα των αγωγών θα συνδεθεί μελλοντικά ο αγωγός που θα μεταφέρει τα λύματα του συνοικισμού Νημπορειό. Το εν λόγω σύστημα θα επεξεργάζεται τα αστικά λύματα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σύμης. Επειδή η κατασκευή των δικτύων σε άλλες περιοχές του οικισμού ή σε όμορους οικισμούς θα γίνεται σταδιακά, προβλέπεται και η κατασκευή μονάδας προεπεξεργασίαςβοθρολυμάτων δυναμικότητας 100 τ.μ. ημερησίως.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την κατασκευή του συνολικού έργου ανέρχεται σε 3.932.880 ευρώ και καλύπτεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής.

image_print