Την Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014, πραγματοποιήθηκε  η 3η  κατά σειρά συνάντηση εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD), με αντικείμενο την περαιτέρω επεξεργασία της πρότασης που θα υποβληθεί στο προσεχές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2014-2020.

Η συνάντηση, πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, Αντώνη ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ , και συμμετείχαν, ο  Γενικός  Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης,  διευθυντικά και επιστημονικά στελέχη της Περιφέρειας,  επιστημονικά στελέχη- εκπρόσωποι του ΕΛΚΕΘΕ από το Ινστιτούτο της Ρόδου και εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (μέσω τηλεδιάσκεψης).

Με κοινή απόφαση, η πρόταση στρέφεται στη σύνδεση των ζητημάτων προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας των μικρών νησιωτικών συμπλεγμάτων του νοτίου Αιγαίου, με την υγιή, καινοτόμο επιχειρηματικότητα, ώστε να προκύψουν σημαντικές ευκαιρίες για μια ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη, με θετική οικονομική προοπτική και νέες θέσεις εργασίας σε όφελος της κοινωνίας του Νοτίου Αιγαίου.

Η επιτυχία του φιλόδοξου αυτού στόχου στηρίζεται στην συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων, με ιδιαίτερη ενεργοποίηση του δυναμικού της νέας γενιάς, που θα αναπτύξουν τις κατάλληλες κοινωνικές δομές για την δυναμική βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, της τοπικής παραγωγής, της μεταποίησης, της τυποποίησης υψηλής ποιότητας προϊόντων, αλλά και της παροχής σύγχρονων ποιοτικών υπηρεσιών.  

Αναγνωρίστηκε από τους συμμετέχοντες ότι η επεξεργασία της πρότασης βρίσκεται σε υψηλό βαθμό ωριμότητας και ότι έχει αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά ο συνδυασμός των επιμέρους δράσεών της με τα Προγράμματα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για τους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, μεταποίησης και τουρισμού, όπου θα διασφαλισθούν συνέργειες και με χρηματοδοτικά μέσα.

Επιπλέον, αναγνωρίστηκαν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα προκύψουν για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς και η δυναμική που εμπεριέχει η πρόταση για μια συνεχή διαδικασία αλλαγής στάσης ζωής και κουλτούρας των νέων ανθρώπων στα ζητήματα ανάπτυξης.

Η συζήτηση εστιάστηκε, πλην των άλλων, στην επιχειρησιακή διαχείριση των ειδικών χαρακτηριστικών των νησιών Τήλου, Νισύρου, Σύμης και Χάλκης, που αποτελούν τον βασικό κορμό του προγράμματος, καθώς και των νησιών Κάσου και Μεγίστης, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη, καθώς διαθέτουν χαρακτηριστικά που εμπίπτουν στην φιλοσοφία της πρότασης.  

Το πιλοτικό σχέδιο  των ‘μικρών’ νησιών της Δωδεκανήσου θα  αναπτυχθούν και στις Κυκλάδες σε νησιά με ανάλογα γεωγραφικά ,περιβαλλοντικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά όπως πχ  Μήλος, Κίμωλος, Κουφονήσια , Σχοινούσα , Ηρακλειά  και όχι μόνο σε αυτά. 

Τέλος συζητήθηκαν και τα ζητήματα της αξιοποίησης σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων, η διεύρυνση των συνεργειών με το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και οι δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, επιμόρφωσης και συμμετοχής των πολιτών στη διάρκεια του προγράμματος.  

Η πρόταση θα υποβληθεί το καλοκαίρι του 2014 και προετοιμάζεται από το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΕΛΚΕΘΕ, το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών και τους εμπλεκόμενους Δήμους, υπό το συντονισμό της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου..