Την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο γραφείο του  Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Αντώνη ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ , κατά την οποία παρουσιάστηκε και συζητήθηκε αρχική πρόταση , που προετοιμάζεται από κοινού από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD) που αποτελεί συνεργάτη των ΟΤΑ  ,το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τους Δήμους Τήλου, Νισύρου, Σύμης , Χάλκης & Καστελλορίζου,  (στην εν λόγω ομάδα θα συμπεριληφθεί και η Κάσος) ,  καθώς και το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, προκειμένου να υποβληθεί στα πλαίσια της προσεχούς Κοινοτικής Πρωτοβουλίας  για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή ‘Life  2014-20’.

 Στη συνάντηση συμμετείχαν :

– Η Δήμαρχος Τήλου,  Μαρία  ΚΑΜΜΑ- ΑΛΙΦΕΡΗ

– Ο Δήμαρχος Χάλκης, Μιχάλης ΠΑΤΡΟΣ

– Ο Δ/ντής του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου του ΕΛΚΕΘΕ,  Δρ. Ανδρέας ΣΙΟΥΛΑΣ

– Ο Ιχθυολόγος – βιολόγος, Δρ. Στέφανος ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

– Η Δ/ντης Δασών Δωδεκανήσου,  Καίτη ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

– Η Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου,  Δήμητρα ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ

– Οι εκπρόσωποι  του παρατηρητηρίου πολιτών για την αειφόρο ανάπτυξη – CISD

   Μαργαρίτα ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ και Περικλής ΣΑΧΙΝΗΣ

 

Κατά τη συζήτηση τονίστηκε ότι η πρόταση συνδυάζεται με  ενέργειες και δράσεις, που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Περιφερειακά Σχέδια Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, αλλά που εκπονεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και για τα 48 νησιά .

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση αποκτά μεγαλύτερη σημασία και δυναμική, καθώς μπορεί να εγγυηθεί αποτελεσματικά την προστασία και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των ευαίσθητων νησιωτικών οικοσυστημάτων του Νοτίου Αιγαίου, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η αποδοτικότητα των πόρων, η ανάσχεση της υποβάθμισης της  βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστηµικών υπηρεσιών, η ενδυνάμωση παραγωγικών λειτουργιών και η διατήρηση της παραγωγής, η μεταποίηση και τυποποίηση/πιστοποίηση υψηλής ποιότητας τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Υπογραμμίστηκε ότι η στόχευση της πρότασης στην υλοποίηση ρεαλιστικών δράσεων και πιλοτικών εφαρμογών, σε τοπικό επίπεδο, που ενισχύουν την αειφορική διαχείριση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της δασοπονίας, της αλιείας, αλλά και του τουρισμού, μπορούν να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για μια σταθερή οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και προστασία του περιβάλλοντος.

Ταυτόχρονα, η πρόταση συνδυάζεται και προσδίδει δυναμική και συνέχεια στα σημαντικά προωθούμενα Προγράμματα της Περιφέρειας Αιγαίου, όπως εντάσσονται στις σύγχρονες κοινοτικές και εθνικές προτεραιότητες πολιτικής. 

Επιπλέον, αναδείχθηκε συμβατότητα των προτεινόμενων δράσεων με το νέο Πρόγραμμα ‘LIFE 2014-20’ , το οποίο μόλις υιοθετήθηκε από την ΕΕ, και έχει στόχο την υποστήριξη  ολοκληρωμένων προτάσεων περιβαλλοντικής και  παραγωγικής αειφορίας