Γεννήθηκε στη Ρόδο και κατάγεται από τον Αρχάγγελο.
Είναι μητέρα δύο παιδιών.
Περιφερειακή Σύμβουλος ,Εντεταλμένη στη Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση,τον Εθελοντισμό και
τα Ευρωπαικά Προγράμματα.
Πρόεδρος του ΚΕΚ Γ.Γεννηματάς.
Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ανθρωπιστικής Διεθνούς Οργάνωσης ’’Γυναίκες Χωρίς Σύνορα’’
Αντ/δρος A.ΠO.ΠΕ.Σ (Αναπτυξιακού, Πολιτιστικού, Περιβαλλοντικού Συλλόγων συνοικιών -Αγ.
Νικολάου, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Δημητρίου)
Ιδρυτικό μέλος του Αντιπυρινικού Παρατηρητηρίου

Διετέλεσε:

Δημοτική Σύμβουλος Ρόδου,Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου
Μέλος της σχολικής επιτροπής του 4ου γυμνασίου Ρόδου, 2005-2011
Μέλος ΔΣ 2ου ΓΕΛ Ρόδου
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων 4ου Γυμνασίου Ρόδου
Γραμματέας του Συλλόγου Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου
Πρόεδρος της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων Ρόδου
Ιδρυτικό μέλος και Γ. Γραμματέας του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Ρόδου.