Τροποποίηση Απόφασης αριθμ πρωτ οικ 4531/31-12-2018 (ΦΕΚ Β 6209/31-12-2018)«Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2019 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφου 1 και 1Α, του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013

ΦΕΚ 1022 27-03-2019.pdf