ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241 3 64713-714

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση & Ανανέωση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

 

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν Πρωτ. 572/26-02-2020 αίτηση του κ. Λεβεντέρη Ελευθέριου του Σωκράτη με τα παρακάτω στοιχεία:

Α.Φ.Μ.: 101690253, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ

Έδρα: Δ.Κ. Αρχαγγέλου, Δήμος Ρόδου, Νήσος Ρόδου. Τ.Κ. 85102

Ε-mail: e.leventeris@gmail.com       

Κιν.: 6942290932

στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την τροποποίηση και ανανέωση της Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002).

 

Από την Υπηρεσία μας έχει χορηγηθεί η υπ. Αρ. Πρωτ. 6307/Φ.90.10/05-02-2016 Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002).

 

Αναφορικά με τους αποθηκευτικούς χώρους ο φορέας έχει λάβει την υπ. Αρ. Πρωτ. 4842/15-11-2018 Γνωστοποίηση Λειτουργίας Δραστηριότητας με Αριθμό Ενημέρωσης Φ.150.7 με Αριθμό Φακέλου Φ.14.1516

 

Η Απόφαση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με

Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 7Α657ΛΞ-ΕΛΓ https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%91657%CE%9B%CE%9E-%CE%95%CE%9B%CE%93?inline=true

 

Παρέχεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).  

 

 

ΡΟΔΟΣ 28-02-2020

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Διευθυντής

α/α

 

 

Νεαγκούε Δομνίκα

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β

image_print