Σε τροποποιήσεις των συμβάσεων έργων που είναι ενταγμένα σε προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ, προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Οι τροποποιήσεις  κρίνονται επιβεβλημένες προκειμένου τα έργα να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα εντός των χρονικών περιορισμών που θέτει η τρέχουσα προγραμματική περίοδος, λόγω της απορρύθμισης της πορείας  υλοποίησής τους, ως επίπτωση της επιβολής των capital controls και των προβλημάτων που προκάλεσε. 

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την  προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στην Μάρπησσα Πάρου».

Επίσης, ο κ. Χατζημάρκος υπέγραψε την προέγκριση τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου «Τοπικό σχέδιο δράσης για την προώθηση της απασχόλησης στον Δήμο Πάρου», συνολικού προϋπολογισμού 219.000 ευρώ. Η τροποποίηση αφορά στην παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των προβλεπομένων δράσεων κατά τέσσερις μήνες, μέχρι τις 31-10-2015. Το έργο είναι ενταγμάνο στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007- 2013