Σε τροποποιήσεις των συμβάσεων έργων που είναι ενταγμένα σε προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ, προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Οι τροποποιήσεις  κρίνονται επιβεβλημένες προκειμένου τα έργα να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα εντός των χρονικών περιορισμών που θέτει η τρέχουσα προγραμματική περίοδος.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την  προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου «Κατασκευή Κέντρου Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Νήσο Τήνο». Η τροποποίηση αφορά στην παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2015. Το έργο είναι ενταγμένο στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 – 2013.

Επίσης, ο κ. Χατζημάρκος υπέγραψε την προέγκριση τροποποίησης σύμβασης του έργου «Επέκταση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τήνου: Προσθήκη νέου διώροφου σχολικού κτιρίου με υπόγειο». Η τροποποίηση αφορά στην παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015. Το έργο είναι ενταγμένο στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 – 2013.

image_print