Σε τροποποιήσεις των συμβάσεων έργων που είναι ενταγμένα σε προγράμματα του τρέχοντος ΕΣΠΑ, προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Οι τροποποιήσεις  κρίνονται επιβεβλημένες προκειμένου τα έργα να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα εντός των χρονικών περιορισμών που θέτει η τρέχουσα προγραμματική περίοδος, λόγω της απορρύθμισης της πορείας  υλοποίησής τους, ως επίπτωση της επιβολής των capital controls και των προβλημάτων που προκάλεσε. 

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την  προέγκριση τροποποίησης σύμβασης για την «Προμήθεια δύο μικρών λεωφορείων για την πόλη της Ρόδου». Η τροποποίηση αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, με την παράταση της συνολικής προθεσμίας παράδοσης των οχημάτων.

Η προμήθεια των δύο λεωφορείων είναι ενταγμένη στο Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 – 20013.

Επίσης, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την προέγκριση τροποποίησης της σύμβασης του έργου  «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου», το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Περιβάλλον& Αειφόρος Ανάπτυξη.