Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σταθερά προσανατολισμένη σε δράσεις και πρωτοβουλίες στήριξης και ενίσχυσης των δομών  που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική φροντίδα και συνοχή, τριπλασιάζει τους πόρους που διατίθενται για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Τήνου και Νάουσας Πάρου, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και παράλληλα επεκτείνει τη διάρκεια χρηματοδότησής τους μέχρι το τέλος του 2019.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε:

–          την απόφαση «Τροποποίηση της πράξης ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου», σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός της πράξης αυξάνεται σε 284.700 ευρώ (από 94.900 ευρώ της αρχικής χρηματοδότησης) και μετατίθεται η ημερομηνία λήξης της,  από 30.06.2017 σε 31.12.2019 και

–          την απόφαση «Τροποποίηση της πράξης «ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου Η ΑΓΑΠΗ», σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός της πράξης αυξάνεται σε 390.716,51 ευρώ (από 130.108,84 ευρώ της αρχικής χρηματοδότησης) και μετατίθεται η ημερομηνία λήξης της,  από 30.06.2017 σε 31.12.2019.

Με τις παραπάνω αποφάσεις διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των δύο ΚΗΦΗ και του σημαντικού κοινωνικού έργου που επιτελούν, μέχρι και το τέλος του 2019.

Στόχος των ΚΗΦΗ είναι:

–          Η διευκόλυνση σημαντικού αριθμού ατόμων που είναι επιφορτισμένα με τη φροντίδα ηλικιωμένων, ούτως ώστε να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην τοπική αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών φροντίδας των ηλικιωμένων

–          Η βελτίωση και αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των ηλικιωμένων μέσω της παροχής εξειδικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών

–          Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών φιλικών προς την οικογένεια

–          Η εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, παραμένοντας στο φυσικό και οικογενειακό περιβάλλον

–          Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην πλήρωσή τους από γυναίκες άνεργες (πτυχιούχους Νοσηλευτικής, Κοινωνικές Λειτουργούς)

–          Στην αναβάθμιση του κοινωνικού επιπέδου της ευρύτερης περιοχής, με την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το ΚΗΦΗ είναι:

–          Νοσηλευτική φροντίδα

–          Παραπομπή για περαιτέρω ιατρική βοήθεια

–          Εργασιοθεραπεία

–          Διατήρηση Ατομικής Υγιεινής

–          Οργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών

–          Προβολή εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ

–          Ομιλίες για θέματα που απασχολούν ηλικιωμένους

–          Ψυχαγωγικά προγράμματα

–          Συνεργασία με τον Κοινωνικό Λειτουργό από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας των δύο ΚΗΦΗ είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

image_print