Τριπλάσια χρηματοδότηση δράσεων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας  και παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από κινητές μονάδες στις Κυκλάδες, με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας

 

Με πόρους του ΕΣΠΑ ενισχύεται το δίκτυο κοινωνικών δομών στα νησιά

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται  η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, για την  παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τις Κινητές Μονάδες ΒΑ & Δ Κυκλάδων, σε ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη λειτουργίας των Μονάδων μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την 1η τροποποίηση της Πράξης «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τις Κινητές Μονάδες ΒΑ & Δ Κυκλάδων», σύμφωνα με την οποία, η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την λειτουργία του Κέντρου αυξάνεται από 268.000,00 € σε 908.205,00 €. Αντιστοίχως, ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31.12.2023

 

Οι υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ΄οικον νοσηλείας, απευθύνονται σε άτομα με μείζονες ψυχικές διαταραχές που κρίνεται αναγκαία η παρέμβαση κατ’ οίκον και εστιάζει σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο υποτροπών και ασθενείς που έχουν πρόσφατα νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Η παρέμβαση γίνεται στο πλαίσιο Πολυκλαδικής Ομάδας και αναφέρεται σε πρόσωπο με πρόσωπο θεραπευτικές παρεμβάσεις κατ΄ οίκον. Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται υπηρεσίες διάγνωσης, ψυχιατρικής παρακολούθησης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, χορήγησης και παρακολούθησης της φαρμακευτικής αγωγής, ψυχοεκπαίδευσης του ασθενούς και της οικογένειάς του, με απώτερο στόχο την πρόληψη/αποφυγή των υποτροπών ή/και των νοσηλειών, την επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο κι αποκατάσταση, την ενίσχυση της ικανότητάς του να διαβιεί αυτόνομα. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας, προβλέπονται για το ευρύ κοινό δράσεις ευαισθητοποίησης κι αγωγής κοινότητας, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές, με στόχο την αναγνώριση και σωστή διαχείριση αυτής της ομάδας ασθενών.  Προβλέπονται επίσης  δράσεις δικτύωσης με τους τοπικούς φορείς, παροχή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε διασύνδεση με τις υπηρεσίες της κοινότητας.

Η παρέμβαση υλοποιείται από ομάδα ειδικών της Πολυκλαδικής Ομάδας της Κινητής Μονάδας, που περιλαμβάνει  ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και νοσηλευτές.

Όσον αφορά το Πρόγραμμα ενίσχυσης εξειδικευμένων υπηρεσιών/Ενίσχυση Κινητών Μονάδων για την παροχή Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών, περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων δράσεων που αφορούν διάγνωση, θεραπευτική παρακολούθηση κι έγκαιρη παρέμβαση για παιδιά κι εφήβους. Πρόκειται για δράσεις που παρέχονται πρόσωπο με πρόσωπο και ανταποκρίνονται σε ανάγκες που δεν καλύπτονται επαρκώς ή καθόλου από τις υπάρχουσες υπηρεσίες.

Ειδικότερα, οι δράσεις αφορούν: 

  • την πρώιμη ανίχνευση και παρέμβαση για παιδιά που έχουν αναπτύξει ή είναι υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη ψυχικής διαταραχής
  • την παιδοψυχιατρική κάλυψη σε όλα τα νησιά, ειδικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη παιδιών κι οικογενειών με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας 
  • τη λειτουργία ιατρείων συστημικής θεραπείας οικογένειας
  • την ευαισθητοποίηση- ενημερωτικές ημερίδες για γονείς κι εκπαιδευτικούς, εξειδικευμένα σεμινάρια για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά (παιδιατρούς, εκπαιδευτικούς)

Η παρέμβαση υλοποιείται  από ομάδα ειδικών της Πολυκλαδικής Ομάδας της Κινητής Μονάδαςα η οποία  περιλαμβάνει παιδοψυχιάτρους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές.

Το σύνολο των ωφελουμένων από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας ανέρχεται σε 1.250 άτομα.

 

Η Πράξη «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τις Κινητές Μονάδες ΒΑ & Δ Κυκλάδων» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», τον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2024 – 2020.

 

image_print