Τρία ακόμη έργα σε Ρόδο και Πάτμο δημοπρατούνται άμεσα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν οι συνεχείς τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, οποίος είχε οδηγήσει σε αδράνεια την όλη διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων έργων. 

Συγκεκριμένα, μετά και την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΝΑΙ, του ορισμού των αντίστοιχων επιτροπών διαγωνισμών,  τα έργα που, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, δημοπρατούνται εντός των αμέσως επομένων ημερών από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ,  είναι τα εξής:

1. «Χλοοτάπητας γηπέδου ποδοσφαίρου Έμπωνας», προϋπολογισμού 239.725,81 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Έμπωνα, με νέο συνθετικών ινών, καθώς και στην αποκατάσταση, κατασκευή τοιχίου και περίφραξη, στο ένα άκρο του γηπέδου όπου υπάρχει κατολίσθηση του εδάφους. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/01/2018 και ώρα 11:00 πμ, στην  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

2. «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Παστίδας», προϋπολογισμού 78.225,81 ευρώ (πλέον ΦΠΑ),

Το έργο αφορά στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τον επαρκή φωτισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου, καθώς και του παρακείμενου γηπέδου καλαθοσφαίρισης, στην περιοχή Παστίδας Ρόδου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/01/2018 και ώρα 11:00 πμ, στην  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

3. «Καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης – απορροής όμβριων υδάτων οικισμού Σκάλας Πάτμου», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18/01/2018 και ώρα 10:00 πμ, στην  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

Και τα τρία έργα χρηματοδοτούνται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.