ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και διευθυντή Διοίκησης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από 1η Ιουλίου 2011 αναλαμβάνει διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ο κ. Ελευθέριος Καστρίσιος.

Επίσης διευθυντής Διοίκησης αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Δουρής.

image_print