Τον κυβερνήτη  του  αγγλικού πολεμικού  πλοίου δέχθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης κ. Μαχαιρίδης. Τον κυβερνήτη συνόδευε η πρόξενος της Αγγλίας στην Ρόδο Ράνια Κοσσιώρη.

 Το λιμάνι της  Ρόδου είναι το πρώτο Ευρωπαϊκό λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο.

Το πλήρωμα  θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το νησί της Ρόδου.