Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο τον Ηλεκτροφωτισμό Δρόμου και Αύλειου Χώρου Ιεράς Μονής Παναχράντου, υπεγράφη μεταξύ του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Άνδρου κ. Θεοδοσίου Σουσούδη.

Το έργο αφορά στην επέκταση του ηλεκτροφωτισμού του δημοτικού δικτύου, με την τοποθέτηση 14 στύλων φωτισμού, ώστε να καταστεί ασφαλής η πρόσβαση των επισκεπτών και μοναχών στην Ιερά Μονή Παναχράντου.

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία έχει χρονική διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την χρηματοδότηση του έργου, ενώ ο Δήμος Άνδρου, ως φορέας εκτέλεσης,  αναλαμβάνει την κατασκευή του, σε εφαρμογή μελέτης της ΔΕΔΔΗΕ.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ίδιους πόρους της Π.Ε Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.