Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δήλωσε, κατάθεσε ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη πρόταση που υιοθετήθηκε από την ΕΝΠΕ και κατατέθηκε στα αρμόδια Υπουργεία. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου εάν δεν εγκριθεί άμεσα το πρόγραμμα κινδυνεύει να μην υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να συμβασιοποιηθούν τα έργα και οι δράσεις μέχρι τέλος Δεκέμβρη του 2013. 

Στον Περιφερειάρχη ανατέθηκε ο συντονισμός των ενεργειών της ΕΝΠΕ προς τα δύο Υπουργεία προκειμένου να εγκριθεί το πρόγραμμα. 

Την ικανοποίηση του εξέφρασε ο Περιφερειάρχης για την νομοθετική ρύθμιση που δίνει την δυνατότητα στις Περιφέρειες να υλοποιηθούν προγράμματα κοινωνικής εργασίας.
Εκφράζει όμως την αντίθεση του, στην ρύθμιση που προβλέπει τη μη κάλυψη των εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών από τον ΟΑΕΔ.

Πρότεινε τέλος η ΕΝΠΕ να υιοθετήσει την πρόταση οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων να καλυφθούν από τους φορείς που θα υλοποιήσουν τέτοια προγράμματα.