Την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε μορφής Διακρίσεων ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στην συνεδρίαση της Τρίτης, 28 Ιουλίου 2015.

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας, αλλά και των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο.  

Σημειώνεται πως η  υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ), καθώς και η εξειδίκευσή της σε περιφερειακό επίπεδο με τις Περιφερειακές Στρατηγικές Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ), αποτελούν προαπαιτούμενο για την ενεργοποίηση των σχετικών δράσεων του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

Η εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ), ολοκληρώθηκε  και υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο 2014. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου άρχισε το Φεβρουάριο 2015, την εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) με την καταγραφή των ευάλωτων / ευπαθών ομάδων του πληθυσμού σε συνεργασία με τους Δήμους και λοιπούς κοινωνικούς φορείς της Περιφέρειας, καθώς και συλλογή στοιχείων από άλλες διαθέσιμες στατιστικές πηγές και Οργανισμούς / Φορείς. To σχέδιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) ολοκληρώθηκε στο τέλος Απριλίου 2015 και μετά τη διαβούλευσή του με το Υπουργείο Εργασίας, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 12 έως και  27 Ιουνίου 2015.

Οι κυριότερες κατηγορίες ευάλωτων ομάδων στην Περιφέρεια είναι οι εξής: άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας, άτομα με αναπηρία, εξαρτημένα άτομα, ανήλικοι παραβάτες, καθώς και ειδικές ομάδες όπως μακροχρόνια άνεργοι, κάτοικοι μικρών νησιών, Ρομά, μετανάστες, μέλη πολύτεκνων οικογενειών κτλ.

Ο βασικός στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εξειδικεύεται στους ακόλουθους τρεις Γενικούς Στόχους:

1:  Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας

2: Αντιμετώπιση της πολυ-νησιωτικότητας ως πηγής κοινωνικού αποκλεισμού

3: Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων

Οι πυλώνες της ΠΕΣΚΕ ταυτίζονται με αυτούς του πλαισίου της Εθνικής Στρατηγικής και διατυπώνονται ως ακολούθως:

1: Καταπολέμηση της φτώχειας

2: Πρόσβαση σε υπηρεσίες

3: Αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς

Οι δυνητικές πηγές χρηματοδότησης της Περιφερειακής Στρατηγικής είναι οι ακόλουθες:

1.      Κρατικός προϋπολογισμός (ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, λοιπές επιδοματικές ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα κ.α.),

2.      Πόροι του ΕΣΠΑ 2014-2020 (κυρίως του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και μερικά των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020)

3.      Πόροι Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2014-2020 (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους – ΤΕΒΑ κ.α.)

4.      Πόροι & εργαλεία στήριξης, άλλες πηγές (πόροι των ΟΤΑ, πόροι στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων οργανωμένης κοινωνικής προσφοράς από Ιδρύματα / Σωματεία, επιχειρήσεις) και εθελοντισμός

 

Με την έγκριση της ΠΕΣΚΕ από το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι εφικτή η ενεργοποίηση έως το τέλος του καλοκαιριού, δράσεων όπως η εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί), η εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία, η συνέχιση της λειτουργίας των κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης και του ξενώνα κακοποιημένων γυναικών, ενώ για το Φθινόπωρο προγραμματίζεται η ενεργοποίηση και άλλων δράσεων με σκοπό την ανακούφιση των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων.

image_print