ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

email: press@pnai.gov.gr

                                         

 4 Απριλίου 2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ:   Το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων

 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, κατά τη συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου 2011, μετά από διαλογική συζήτηση για το θέμα των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα, που τέθηκε ως πρόταση από τον Περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη:

 

 

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος, θεωρεί ότι η επένδυση στην παιδεία είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον.

 

Η καλή λειτουργία του σχολείου πρέπει να συμβάλει στην καλύτερη μόρφωση και να εξοπλίζει με περισσότερα, κατά το δυνατόν, εφόδια τα παιδιά μας, ώστε  να συμμετέχουν ισότιμα στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

 

Η απόφαση για συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πρέπει να επανεξεταστεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του γεωγραφικού χώρου (νησιωτικότητα), το ανάγλυφο του εδάφους και των τοπικών κοινωνιών, με παιδαγωγικά πάντα κριτήρια».

 

image_print