Η πρώτη συνεδρίαση για το 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκε  την Τρίτη στην Ερμούπολη της Σύρου, 
οπότε εγκρίθηκε ο  προϋπολογισμός του ΠΤΑ για το έτος 2015.
 
Στην διάρκεια της συνεδρίασης υπεγράφη η  μεταφορά του έργου του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης  κ. Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε:
«Για το νέο Νοσοκομείο Καρπάθου, ολοκληρώσαμε  την διαδικασία μεταφοράς του, ως έργο, στο επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο, εξασφαλίζοντας έτσι την χρηματοδότησή του. 
Όσον αφορά το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του, με την πρόβλεψη να στηρίξει τις ανάγκες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε μελέτες στρατηγικών παρεμβάσεων σε κρίσιμους τομείς». 
 
Σύσκεψη με το Επιμελητήριο Κυκλάδων
 
 
Ο συντονισμός κοινών δράσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Επιμελητηρίου Κυκλάδων για την προώθηση της τοπικής παραγωγής και την διασύνδεσή της με την αγορά, ήταν το αντικείμενο σύσκεψης του Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκου με το πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Γιάννη Ρούσσο και τα μέλη της  διοίκησης   στην Ερμούπολη της Σύρου. Στην σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Λεονταρίτης και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής και Πρωτογενή Τομέα κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης
Σημειώνεται  ότι έχει υπογραφεί   Προγραμματική  Σύµβαση μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Επιμελητηρίου Κυκλάδων και Αποκεντρωμένης ?ιοίκησης Αιγαίου για δράσεις προβολής τοπικών προϊόντων  στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού.