Το μικρό Μαράθι έγιναν τα εγκαίνια της Μονάδας Αφαλάτωσης

Γιώργος Χατζημάρκος: «Αυτό το έργο, είναι από τα μικρότερα σε προϋπολογισμό έργα που έχουμε εκτελέσει, όμως η αξία του δεν μπορεί να περιγραφεί με αριθμούς»

 

Στο μικρό Μαράθι, με πληθυσμό απογραφής μόλις 5 κατοίκους, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Πάτμου Λευτέρης Πέντες, εγκαινίασαν χθες, Μεγάλη Τετάρτη, τη μονάδα αφαλάτωσης του νησιού, έργο που δίνει τέλος στην αγωνία των κατοίκων και των επισκεπτών του για την επάρκεια νερού.

Ένα από τα μικρότερα σε προϋπολογισμό έργα που έχει υλοποιήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αλλά από τα μεγαλύτερα σε σημασία, βάσει της ανάγκης που έρχεται να καλύψει.

Το έργο ύψους 201.500,00 € χρηματοδοτήθηκε από τους ευρωπαϊκούς πόρους  μετά και την απόφαση ένταξής του  στο Ταμείο Συνοχής και ειδικότερα στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κύριος στόχος της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την Πράξη είναι η  «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών λυμάτων και ικανοποίηση αναγκών για πόσιμο νερό στα μικρά νησιά της Περιφέρειας».

Μετά την τελετή των εγκαινίων, παρόντος του Δημάρχου Πάτμου και συνεργατών του, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε:

?"Την μονάδα αφαλάτωσης στο Μαράθι, εγκαινιάσαμε χθες μαζί με τον Δήμαρχο Πάτμου Λευτέρη Πέντε.

Το Μαράθι έχει πληθυσμό απογραφής μόλις 5 κατοίκους. Είμαστε εκεί.

Αυτό το έργο, είναι από τα μικρότερα σε προϋπολογισμό έργα που έχουμε εκτελέσει, όμως η αξία του δεν μπορεί να περιγραφεί με αριθμούς.  Είναι το χρέος που πληρώνεται, η ζωή που σέβεται και το μέλλον που υπόσχεται.

Και η δική μας, απόλυτη, δέσμευση ότι σε αυτά τα νησιά θα είμαστε πάντα δίπλα τους".

Για την προμήθεια της μονάδας αφαλάτωσης έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάτμου, βάσει της οποίας η Περιφέρεια ανέλαβε την ωρίμανση του έργου (σύνταξη μελετών, λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων), την διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, την διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης, την παραλαβή και παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία στον Δήμο Πάτμου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του μετά την ολοκλήρωσή του.

Το έργο, παραγωγής 30 κ.μ. ημερησίως πόσιμου νερού, περιλαμβάνει την προμήθεια  μονάδας αφαλάτωσης, στη διενέργεια υδροληψίας μέσω γεώτρησης για την απομόνωση του θαλασσινού νερού και στη δημιουργία δικτύου μεταφοράς του νερού από γεώτρηση στη μονάδα αφαλάτωσης και από εκεί, στην ήδη υπάρχουσα κεντρική δεξαμενή του νησιού. Η μονάδα ηλεκτροδοτείται με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σταθμό.