Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε μεταξύ άλλων το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα στη Σύρο.

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, συνέλεξε και επεξεργάστηκε στοιχεία και συνέταξε τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό, καθώς και τον Οικονομικό Προγραμματισμό της Περιφέρειας αξιοποιώντας στοιχεία από τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ λήφθηκαν υπόψιν οι προτάσεις των δήμων και των φορέων όσων αφορά σε έργα και δράσεις.  

Στο εγκριθέν τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις και έργα που υλοποιούνται ή έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν από το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΝΑ και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, καθώς και το ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην παρούσα φάση περιλαμβάνει 540 έργα συνολικού προϋπολογισμού .

Ωστόσο, ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός έχει δυναμικό χαρακτήρα και η διαδικασία που ξεκίνησε με την έγκρισή του συνεχίζεται με την αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τις υπηρεσίες της ΠΝΑ, τα νομικά πρόσωπα και τους δήμους των νησιών και ανάλογα με την ωριμότητα που διαθέτουν αλλά και την  εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων θα εντάσσονται προς υλοποίηση στο Πρόγραμμα.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιάννης Μαχαιρίδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του και ευχαρίστησε τους υπαλλήλους της Περιφέρειας για τη μεγάλη και αποτελεσματική προσπάθεια που κατέβαλαν για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 Αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ο κ. Μαχαιρίδης ξεκαθάρισε πως:

Το κεντρικό κράτος εξακολουθεί να κρατά ομήρους τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς  και δέσμια όλη την Περιφερειακή Ελλάδα στο άρμα των Αθηνών που  συνεχίζει να επιβιώνει έχοντας την εξαρτημένη και τροφοδότη για την επιβίωσή της. Τα περιθώρια να μπορέσει κανείς να εφαρμόσει ένα στοιχειώδες πρόγραμμα σε υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας όσον αφορά το εθνικό σκέλος και τους εθνικούς πόρους είναι μηδαμινά.

Οι προσπάθειες μας στο επόμενο χρονικό διάστημα θα επικεντρωθούν στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ και στην προετοιμασία για την επόμενη προγραμματική περίοδο που θα είναι καθοριστικής σημασίας για την πατρίδα μας αλλά και για την περιοχή μας.

Δυστυχώς, εάν δεν γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις μας για αλλαγή των στατιστικών δεικτών που λαμβάνονται υπόψιν για την κατάταξη των περιφερειών, κινδυνεύουμε οι πόροι που θα κατευθυνθούν προς τις Περιφέρειες του Στόχου 2 να είναι ελάχιστοι. Δώσαμε και δίνουμε μια άνιση μάχη παρόλα αυτά συνεχίζουμε ελπίζοντας η Κυπριακή Προεδρεία να πετύχει τον στόχο για αλλαγή των δεικτών.

Παρά την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας υλοποιούμε ένα τεράστιο πρόγραμμα έργων και δράσεων είτε είναι μέσω ΕΣΠΑ είτε είναι μέσω ΠΔΕ είτε είναι μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος.

Η κοινωνική προστασία παρά την ανεπάρκεια πόρων προς αυτή την κατεύθυνση από το κεντρικό κράτος απαιτεί τη δική μας ενεργοποίηση πολύ περισσότερο σήμερα που οι νέες περικοπές θα έχουν ακόμα πιο δραματικές επιπτώσεις μιας και θα διευρύνουν τις πληθυσμιακές ομάδες που θα πληγούν.

Πρέπει μαζί με τη στρατηγική ανάπτυξης να προωθήσουμε και την «κοινωνική στρατηγική». Πρέπει να αποτρέψουμε την υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης, πρέπει η στόχευσή μας να είναι σταθερά προσανατολισμένη στην εξασφάλιση προοπτικών απασχόλησης και επαγγελματικής αποκατάστασης των ανέργων. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τους πόρους που μας αναλογούν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο”.

 

—Από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι προτάσεις τις Περιφέρειας αναφορικά με τη διαμόρφωση κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την περίοδο 2014-2020. Στις προτεραιότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ενίσχυση της οικονομικής βάσης, η στήριξη της απασχόλησης, η εξασφάλιση της αειφορίας, η αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων της νησιωτικότητας, η αρση των ενδοπεριφεριακών ανισοτήτων, καθώς και η ενίσχυση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

—-Από το Περιφερειακό Συμβούλιο εκδόθηκαν ψηφίσματα σχετικά με την ενδεχόμενη κατάργηση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Σύρο, καθώς επίσης και για τη κατάργηση ενός από τα τρία δρομολογίου που εκτελεί το πλοίο Άρτεμις στις Κυκλάδες.