Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενέκρινε μεταξύ άλλων το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε σήμερα στη Σύρο.

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, συνέλεξε και επεξεργάστηκε στοιχεία και συνέταξε τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό, καθώς και τον Οικονομικό Προγραμματισμό της Περιφέρειας αξιοποιώντας στοιχεία από τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ λήφθηκαν υπόψιν οι προτάσεις των δήμων και των φορέων όσων αφορά σε έργα και δράσεις.  

Στο εγκριθέν τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις και έργα που υλοποιούνται ή έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν από το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΝΑ και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, καθώς και το ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην παρούσα φάση περιλαμβάνει 540 έργα συνολικού προϋπολογισμού 386.144.755.

Ωστόσο, ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός έχει δυναμικό χαρακτήρα και η διαδικασία που ξεκίνησε με την έγκρισή του συνεχίζεται με την αξιολόγηση και ιεράρχηση των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τις υπηρεσίες της ΠΝΑ, τα νομικά πρόσωπα και τους δήμους των νησιών και ανάλογα με την ωριμότητα που διαθέτουν αλλά και την  εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων θα εντάσσονται προς υλοποίηση στο Πρόγραμμα.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιάννης Μαχαιρίδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του και ευχαρίστησε τους υπαλλήλους της Περιφέρειας για τη μεγάλη και αποτελεσματική προσπάθεια που κατέβαλαν για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ο κ. Μαχαιρίδης ξεκαθάρισε πως:

…….(πατήστε εδώ για συνέχεια…..)

 

image_print