Σε συνάντηση εργασίας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου, συμμετείχε την Τετάρτη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Κατά τη συνάντηση αναζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο και τις Περιφέρειες της χώρας, με στόχο την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Οι δύο πλευρές επισήμαναν τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο πρωτογενής τομέας στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάταξης της οικονομίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιλυθούν μια σειρά προβλημάτων που ταλανίζουν τους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας.

Οι Περιφερειάρχες υπέβαλαν στον Υπουργό συγκεκριμένα αιτήματα για τα οποία ζήτησαν να προωθηθούν λύσεις και συγκεκριμένα: να προχωρήσει η σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων ώστε να ρυθμιστεί το περίπλοκο θέμα των βοσκήσιμων γαιών, να γίνει εξορθολογισμός των βοσκότοπων και των ενισχύσεων, να προχωρήσει η εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων για τους κτηνοτροφικούς οικισμούς και τις κτηνοτροφικές ζώνες, να απλουστευθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των κτηνοτροφικών μονάδων και να βρεθεί λύση στο πρόβλημα των υπέρογκων χρεών των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ)

Ο Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου εξήγησε στους Περιφερειάρχες ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έχει ως στρατηγική επιλογή τη στενή συνεργασία μαζί τους, τόσο για ολοκλήρωση του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

Σε αυτό το πλαίσιο συμφωνήθηκε η  συμμετοχή των Περιφερειών στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την αντίστοιχη εκχώρηση του 30% τουλάχιστον των πόρων του Προγράμματος, που αναλογούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι οποίοι θα διατεθούν στους παρακάτω τομείς:

§         Σχέδια Βελτίωσης

§         Μεταποίηση

§         Αναδασμοί

§         Εγγειοβελτιωτικά έργα

§         Δασική Οδοποιία

§         Αγροτική Οδοποιία

§         Ενισχύσεις για την εκκίνηση επιχειρήσεων

§         Ενισχύσεις μικρών εκμεταλλεύσεων

§         Οριζόντια – κάθετη συνεργασία με την εφοδιαστική αλυσίδα

§         Πρόγραμμα Leader

§         Καινοτομία

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη συστηματικής συνεργασίας για όλα τα θέματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα ακολουθήσει σύντομα νέα συνάντηση όπου θα εξετασθεί η πρόοδος των όσων συμφωνήθηκαν.