Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Μήλου για την εκπόνηση μελετών Δημοτικού Σφαγείου με βιοκλιματικά κριτήρια στη θέση Τρυπητές Μήλου , προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Μήλου,  Γεράσιμος Δαμουλάκης.                  

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης σφαγείου από τον Δήμο Μήλου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

  • Σχεδιασμός του σφαγείου σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες υγιεινής για σφαγεία αμνοεριφίων/αιγοπροβάτων και χοιρινών.
  • Σύνταξη μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων
  • Σύνταξη και υποβολή μελέτης επεξεργασίας περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για έκδοση άδειας εγκατάστασης
  • Σύνταξη και υποβολή στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου των:
  1. Αρχιτεκτονικών σχεδίων κάτοψης με τον παραγωγικό εξοπλισμό
  2. Τοπογραφικού διαγράμματος του οικοπέδου με το σφαγείο και τον διαχωρισμό καθαρής και ακάθαρτης περιοχής
  3. Της εγκεκριμένης μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων
  4. Της άδειας εγκατάστασης η οποία θα εμπεριέχει και την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων

Ο συνολικός Προϋπολογισμός για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, διάρκειας 18 μηνών από την υπογραφή της, ανέρχεται στο ποσό των 16.000,00€  (πλέον του ΦΠΑ).

Η χρηματοδότηση (μέχρι το ποσό των 16.000 ευρώ (πλέον του Φ.Π.Α.) θα γίνει από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Κυκλάδων).

 

 

image_print