Τις προτάσεις των μελών των Επιμελητηρίων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, ζητεί με επιστολή του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να καταρτιστεί πρόγραμμα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 Έπειτα από πρωτοβουλία του κ. Μαχαιρίδη η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα διαθέσει για το συγκεκριμένο σκοπό ευρώ που θα εξοικονομηθούν από πόρους του ΕΣΠΑ.

 Ο κ. Μαχαιρίδης απέστειλε στον πρόεδρο ΕΒΕ Δωδεκανήσου, κ. Γιάννη Πάππου και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννη Ρούσσο, την παρακάτω επιστολή:

 Κύριοι Πρόεδροι,

Όλοι αναγνωρίζουν στη σημερινή δύσκολη συγκυρία την αναγκαιότητα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της απασχόλησης.

Η πολιτεία έστω και καθυστερημένα αναγνώρισε το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι περιφερειακοί θεσμοί και ζήτησε να αναλάβουν ενεργό ρόλο τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των προγραμμάτων.

Για το σκοπό αυτό ζητήθηκε και η διάθεση πόρων από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας.

Η περιφέρειά  μας δε θα μπορούσε να είναι απούσα από αυτή την προσπάθεια και για το σκοπό αυτό δεσμεύτηκε να εξοικονομήσει από το πρόγραμμα το ποσό των ευρώ.

Επειδή φρονούμε πως απαιτούνται συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες, προτάσεις και πλαίσιο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του νησιώτικου χώρου,  προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι πόροι παρακαλούμε όπως έχουμε τις προτάσεις σας μέχρι τις 10 Μαρτίου.

Θα παρακαλούσαμε επίσης στα πλαίσια της διαβούλευσης με τα σωματεία μέλη σας να έχουμε και προτάσεις για τυχόν νομοθετικές προτάσεις που θα διευκολύνουν την καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος.

Τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου Αντιπεριφερειάρχες και εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι θα είμαστε στη διάθεση σας.

 

Με εκτίμηση

 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

 

Γιάννης ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ