Τις εργασίες που εκτελούνται στο κτήριο της Περιφέρειας (ΥΕΒ)  και αφορούν την συντήρηση και επισκευή του ορόφου και την μετατροπή του σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας αστέγων επιθεώρησε ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Χατζηδιάκο, τον  προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών, τον  Μοσκιού  Μιχάλη ιδιοκτήτη της  εταιρείας   MOSQ ARCHITECTURE INTERIORS CONSTRUCTION, που σε  συνεργασία και άλλες  εταιρείες  της Ρόδου να εκτελεί  το έργο δωρεάν  προσφορά στην Ρόδο.

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε τρείς μήνες  θα είναι δυναμικότητας σε δύο τμήματα, ανδρών 8 κλινών και γυναικών 6 κλινών.

Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε για μια ακόμα φορά τον κ. Μοσκιού Μιχάλη και τις εταιρείες  που συνεργάζονται,  εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίηση του για την αλληλεγγύη που επιδεικνύεται από τους επιχειρηματίες  και πολίτες της  Ρόδου.