Την στήριξη της Περιφέρειας στους εργαζομένους του ΡΟΔΑ και της ΔΕΥΑΡ έδωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης σε συνάντηση μαζί τους. Είμαστε υποχρεωμένοι τόνισε σαν Περιφέρεια να επιδείξουμε ετοιμότητα και να αντικρούσουμε  την όποια πρόθεση κατάργησης των ζωτικών για το νησί δημοτικών επιχειρήσεων .

Έχουμε επιχειρήματα που ισχυροποιούν την θέση μας.

Δεν θα σταθούμε απλοί αποδέκτες αποφάσεων.

Ο Περιφερειάρχης έστειλε επιστολή στον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό για την αυτοδιοίκηση και τις δημοτικές επιχειρήσεις Υπουργό Γιάννη Μιχελάκη με τον οποίο είχε τηλεφωνική επικοινωνία.

 Επίσης επικοινώνησε με την Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου και την ενημέρωσε για την αντίδραση των εργαζομένων του ΡΟΔΑ και της ΔΕΥΑΡ και ζήτησε την παρέμβαση της.