Αν και τραγικά υποστελεχωμένες, οι δύο Διευθύνσεις καλούνται να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο σε όγκο έργο τους και παράλληλα να στηρίξουν με επάρκεια τα μικρότερα νησιά της Περιφέρειας

 

Το πρόβλημα της τραγικής υποστελέχωσης των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, καθώς και τις σοβαρές παρενέργειες αυτού, σε όλα τα νησιά ευθύνης της, θέτει υπ’ όψιν  του Υπουργού Εσωτερικών, με επιστολή του, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, ζητώντας να γίνουν  οι απαιτούμενες προσλήψεις, για την αντιμετώπισή του.

Στην επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, ο Περιφερειάρχης επισημαίνει ότι, εκτός του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και παρά την σοβαρή υποστελέχωσή τους, οι δύο Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων υλοποιούν για λογαριασμό των νησιών της και  έργα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Επιπρόσθετα, η Περιφέρεια έχει δεχθεί δεκάδες αιτήματα για ωρίμανση, δημοπράτηση και επίβλεψη έργων ενταγμένων σε ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου και το Φιλόδημος.

Ο κ. Χατζημάρκος σημειώνει επίσης ότι το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Μικρών Δήμων, το οποίο συστάθηκε για να υποστηρίξει τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών δήμων της Περιφέρειας και το οποίο ήταν υπεύθυνο για την μελέτη και παρακολούθηση έργων των μικρών δήμων, υπολειτουργεί λόγω συνταξιοδοτήσεων και όλο το έργο του επιβαρύνει πλέον τις δύο Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, που καλούνται, αν και τραγικά υποστελεχωμένες,  να ανταπεξέλθουν σε έναν τεράστιο όγκο εργασίας.

Κατόπιν αυτών και προκειμένου οι δύο Διευθύνεις Τεχνικών Έργων να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο έργο τους και να στηρίξουν με επάρκεια τα μικρότερα νησιά της Περιφέρειας, ο κ. Χατζημάρκος ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών την ενίσχυσή τους, με την πρόσληψη του απαιτούμενου επιστημονικού τεχνικού  προσωπικού.

Διαβάστε εδώ την επιστολή του Περιφερειάρχη προς τον Υπουργό Εσωτερικών