Την πορεία των έργων  στην εθνική οδό και στο επαρχιακό δίκτυο  εξέτασε  επισκεπτόμενος τα εργοτάξια ο περιφερειάρχης Γιάννης Μαχαρίδης .

Ζήτησε από τους αναδόχους να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα ενισχύοντας τα συνεργεία  με πρόσθετο δυναμικό.

Επίσης επισκέφθηκε το νέο κτήριο που θα στεγάσει το Λύκειο στην Ροδοπούλα που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.

Σε σύσκεψη το πρωί με την προϊσταμένη των τεχνικών υπηρεσιών και τον νομικό σύμβουλο εξετάστηκε η εμπλοκή με εγκύκλιο που αφορά την εκτέλεση έργων κατεπείγοντος χαρακτήρα όπως οι γέφυρες Αρχαγγέλου και Παστίδας και αποφασίστηκε να ζητηθεί η γνωμάτευση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους