Το πρόγραμμα που γίνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Διεύθυνση Υγείας / Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής, την Ένωση Ξενοδόχων και το Τμήμα Ελληνογερμανικής Συνεργασίας του Γερμανικού Υπουργείου Ανάπτυξης, αφορά την παροχή φροντίδας ηλικιωμένων ανθρώπων με ιατρικά προβλήματα που επισκέπτονται τη Ρόδο στα πλαίσια των διακοπών τους κι έχουν ανάγκη συνοδών.

 

Κατανοώντας την σημασία του προγράμματος που ως στόχο έχει την παράταση της τουριστικής περιόδου με τη ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου και το ΚΕΚ Γεννηματάς θα υλοποιήσουν πρόγραμμα κατάρτισης 25 ατόμων 160 ωρών θεωρίας και 80 ώρες πρακτική άσκηση.

 

Με τη λήξη του προγράμματος ο καταρτιζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να είναι σύνοδος-φροντιστής Γερμανών ηλικιωμένων τουριστών .

 

Αφορά : νοσηλευτές, βοηθ. νοσηλευτών, ξενοδοχειακά –τουριστικά επαγγέλματα (ανιματέρ, ρεσεψιονιστ, ξεναγοί)

 

Βασική προϋπόθεση : γνώση Γερμανικής γλώσσας