Σύμβαση με περιβαλλοντολόγο μηχανικό υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, προκειμένου να προστεθεί στην ομάδα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΠΝΑΙ, η οποία ασχολείται με την ολοκλήρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπό μελέτη Ογκολογικού Τμήματος στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Σημειώνεται ότι στην πορεία εκπόνησης των μελετών του Ογκολογικού Τμήματος, διαπιστώθηκε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, στερείται Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Κατά συνέπεια, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία  στηρίζει  διοικητικά, μελετητικά και  οικονομικά την δημιουργία του Ογκολογικού, παρότι το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, και σε αυτήν την περίπτωση σπεύδει να εκπονήσει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ολόκληρο το Νοσοκομείο, προκειμένου να υπαχθεί σε αυτήν και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ογκολογικού Τμήματος.