Την κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στο Νότιο Αιγαίο            αναλαμβάνει η Περιφέρεια

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του Περιφερειάρχη

Συνεργασία με τον Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό είχε σήμερα, Πέμπτη στο Υπουργείο ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργού και του Περιφερειάρχη, για  την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Ο προϋπολογισμός του έργου φθάνει τα 2.365.478 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά έκταση 4.239.156,92 στρεμμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου,  Κω, Καρπάθου,  Καλύμνου , Σύρου , Άνδρου , Θήρας , Κέας, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου,  Πάρου  και Τήνου.

Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα της εκπόνησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης ανήκε αρχικά στους δήμους και προ λίγων ετών μεταβιβάστηκε στις Περιφέρειες, αφού οι πολυετείς καθυστερήσεις στην υλοποίηση της δέσμευσης της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή υψηλών προστίμων.

Αντικείμενο της  σύμβασης που υπεγράφη σήμερα είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την ωρίμανση, δημοπράτηση και διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή αναδόχου του έργου από τον Κύριο του Έργου  (ΥΠΑΑΤ), στον Φορέα Ωρίμανσης  και Δημοπράτησης του Έργου (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).

Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου προέρχονται από την είσπραξη των τελών βόσκησης της (κάθε) Περιφέρειας και από πόρους του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2021.

Σκοπός της Σύμβασης είναι η σύνταξη μελετών διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους, προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Στόχος είναι  η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της βοσκοΐκανότητάς τους, η λιβαδική κατάσταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν  στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους. Επιπλέον, καθορίζονται τα έργα υποδομής και οι βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύξηση της βοσκοϊκανότητάς τους. Το Δ.Σ.Β. ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης και την οργάνωση της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών και του ζωικού κεφαλαίου.

Ήδη έχουν υπογραφεί ανάλογες συμβάσεις με τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας , Κρήτης,  Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε:

«Για άλλη μια φορά, για μια μεγάλη εκκρεμότητα του παρελθόντος, την έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, έρχεται ο Β΄βαθμός Αυτοδιοίκησης να δώσει τη λύση. Σε προγραμματική συμφωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνουμε το έργο της κατάρτισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στα νησιά της Περιφέρειάς μας, με πόρους που το Υπουργείο εξασφάλισε ειδικά για τον σκοπό αυτό. Συμβάλλουμε με τις δικές μας δυνάμεις στην επικαιροποίηση της χαρτογράφησης των αγροτικών εκτάσεων, στην  ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων, στηρίζουμε της ανάπτυξη της  κτηνοτροφίας και παράλληλα βοηθάμε τη χώρα στην εκταμίευση πόρων από την Ε.Ε. ».