Πρόταση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 των έργων «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού  καταφυγίου Σκάλας Πάτμου» και «Διαμόρφωση κόμβου έμπροσθεν λιμένα Πάτμου» πρόκειται να υποβάλει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία, στην συνέχεια, θα αναλάβει την δημοπράτηση και την υλοποίηση των έργων αυτών, που αναβαθμίζουν σημαντικά τις λιμενικές υποδομές του νησιού.

Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια, πρόκειται να συνάψει Προγραμματικές  Συμβάσεις  με τον Δήμο Πάτμου,  προκειμένου να αναλάβει την κατάθεση προτάσεων για την ένταξη των δύο έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και την συνέχεια τη δημοπράτηση και τη υλοποίησή τους,  με υπογραφή συμβάσεων και τεχνική επίβλεψη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και οικονομική διεκπεραίωση από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΠΝΑΙ. Η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης από την Περιφέρεια οφείλεται στο ότι ο Δήμος Πάτμου δεν διαθέτει επάρκεια τεχνικής και οικονομικής υπηρεσίας προκειμένου να αναλάβει ο ίδιος τα έργα.

Ο προϋπολογισμός του έργου «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού  καταφυγίου Σκάλας Πάτμου» ανέρχεται στο ποσό των 2.400.000 € και του έργου «Διαμόρφωση κόμβου έμπροσθεν λιμένα Πάτμου» στο ποσό των 150.000  € . Τα δύο έργα θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έπειτα από την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιόδου 2014-2020.

Η σύναψη των δύο Προγραμματικών Συμβάσεων εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση της Δευτέρας 24 Ιουλίου 2017.