Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε σήμερα την απόφαση ένταξης του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», εξασφαλίζοντας την χρηματοδότηση του, με το ύψος της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται σε 1.705.000 ευρώ.

Της απόφασης χρηματοδότησης του έργου προηγήθηκε η σύναψη προγραμματικής  σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Χάλκης, με την οποία, η Περιφέρεια, αφού παρέλαβε τη σχετική μελέτη από τον Δήμο, πριν από ενάμιση περίπου χρόνο, προέβη στην αδειοδότηση και ωρίμανση του φακέλου ένταξης του έργου, για λογαριασμό του Δήμου Χάλκης, προκειμένου να υποβληθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

Το έργο περιλαμβάνει την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, στην ανατολική πλευρά της εισόδου του κόλπου Πόνταμος, που θα επεξεργάζεται τα αστικά λύματα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χάλκης και τον αγωγό υποθαλάσσιας διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, συνολικού μήκους 240 μέτρων.

Η α΄ φάση του έργου έχει ορίζοντα 20ετίας για την εξυπηρέτηση 350 EW (ισοδύναμων κατοίκων) τον χειμώνα και 2.570 EW το καλοκαίρι. Η β΄ φάση του έργου, έχει ορίζοντα 40ετίας, για την εξυπηρέτηση 600 EW τον χειμών και 3.800 EW το καλοκαίρι.

Περιλαμβάνονται επίσης η σύνδεση του ΕΕΛ με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας καθώς και οι αρχαιολογικές εργασίες.

 Η ημερομηνίας έναρξης του έργου ορίζεται η 01/09/2018 και ημερομηνία λήξης η 30/6/2021.

Εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας  «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.