Ενόψει της έναρξης υποβολής προτάσεων έργων, λόγω της δυσαναλογίας του συνολικού ύψους, 25 εκατ. ευρώ, του Προγράμματος, έναντι του μεγάλου αριθμού των νησιών της Περιφέρειας

Με επείγουσα επιστολή του προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση και ενόψει της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, ειδικού σκοπού, Νοτίου Αιγαίου 2017 – 2020, που ξεκινά άμεσα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος ζητά να ληφθεί ειδική μέριμνα για τα μικρά νησιά της Περιφέρειας.

Με δεδομένο ότι το ποσό των 25 εκατ. ευρώ που προβλέπεται είναι ασφυκτικά μικρό για τον πολύ μεγάλο αριθμό νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Χατζημάρκος προτείνει να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπως συμβαίνει σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και να καθοριστεί το 25% των πόρων του Προγράμματος να κατευθυνθεί σε έργα και δράσεις για τα νησιά έως 3000 κατοίκων.

Όσον αφορά την επιλεξιμότητα των προτάσεων, ο Περιφερειάρχης προτείνει, ως μέγιστος προϋπολογισμός να οριστεί το 1.000.000 ευρώ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ένταξη όσο γίνεται περισσότερων έργων.

Οι παραπάνω προτάσεις του κ. Χατζημάρκου, έρχονται να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του Αναπτυξιακού Προγράμματος σε μια πολυνησιακή Περιφέρεια όπως είναι το Νότιο Αιγαίο, που αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της και της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών.

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2017 – 2020 χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Προτάσεις για ένταξη έργων μπορούν να καταθέσουν όλοι οι φορείς Αυτοδιοίκησης του Νοτίου Αιγαίου καθώς και λοιποί οικονομικοί, επαγγελματικοί και άλλοι φορείς.

 

image_print