Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, η επέκταση του ξύλινου πεζόδρομου επί της οδού Αυστραλίας ως το λιμάνι της Ακαντιάς, προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 -2020».

Το έργο περιλαμβάνεται στις δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης (ΣΒΑΑ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου, του οποίου οι συνολικοί πόροι για τον παραπάνω στόχο διατέθηκαν στον Δήμο Ρόδου με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, ο οποίος εισηγήθηκε την τροποποίηση του Ε.Π. στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ειδικότερα, για την απόφαση τροποποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του έργου αυτού  που αναμορφώνει και αναβαθμίζει την παραλιακή ζώνη της πόλεως Ρόδου, ο Περιφερειάρχης δήλωσε:

«Χαίρομαι να βλέπω μια πρωτοβουλία που ανέλαβα, αυτή της διάθεσης στον Δήμο Ρόδου των συνολικών πόρων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον στόχο της  Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης, να αρχίζει να υλοποιείται. Η απόφασή μου αυτή, στο χρόνο που ελήφθη, έγινε για την αποφυγή του κατακερματισμού πόρων και δράσεων και με την ένταξη του έργου αυτού, του ξύλινου πεζόδρομου στην οδό Αυστραλίας, αποδεικνύεται η ορθότητα της πολιτικής απόφασης τροποποίησης του Ε.Π. ως προς τον στόχο αυτό και ενισχύει την παραγωγή αποτελεσμάτων από αυτήν την παρέμβαση».

Το έργο «Επέκταση ξύλινου πεζόδρομου επί της οδού Αυστραλίας έως το λιμάνι Ακαντιάς Ρόδου», αποτελεί τμήμα του συνολικού έργου «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης από Θαλασσινή Πύλη μέχρι Λιμένα Ακαντιάς» και περιλαμβάνεται στις δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης (ΣΒΑΑ) περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου, καθώς αποτελεί την είσοδο στην εν λόγω περιοχή και αφορά στην επέκταση ξύλινου πεζόδρομου πλάτους 4 μέτρων και ποδηλατόδρομου  πλάτους 2,5 μέτρων, συνολικού μήκους 364 μέτρων, επί της οδού Αυστραλίας – από την συμβολή των οδών Καναδά και Βύρωνος – ως το λιμάνι της Ακαντιάς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.250.000 € και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 778.000 €.

Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 02/09/2019 και ολοκλήρωσης η 31/12/2020.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.