Τα προτεινόμενα μέτρα και τις πολιτικές νησιωτικής ανάπτυξης για το Νότιο Αιγαίο, παρουσίασε σήμερα ενώπιον των μελών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος Πουσσαίος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ανέπτυξε τις προτάσεις του για τις συγκοινωνίες, την υγεία, τον τουρισμό, το περιβάλλον αλλά και τη δημόσια διοίκηση.

Ο κ. Πουσσαίος επεσήμανε πως “στόχος των πολιτικών μας για το Νότιο Αιγαίο θα πρέπει να είναι η συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού, η ενίσχυση των δεξιοτήτων του, καθώς και η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης”.

Ανάμεσα στα άλλα ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως “η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης προς τους πολίτες και επισκέπτες του νησιωτικού συμπλέγματος αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, ενώ για τις μεταφορές έκανε σαφές πως “η εξασφάλιση επαρκών και υψηλού επιπέδου μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών. Η πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς είναι δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί να καθοδηγείται αποκλειστικά και μόνο από  την εκάστοτε  ανάλυσης κόστους – οφέλους”.

* Επισυνάπτεται η τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργου Πουσσαίου