«Θεώρηση του Φακέλου Κοινοποίησης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων & λιπαντικών της «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» στο 3ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού – Καλλιθέας στην περιοχή «Ρόδια» Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Π.Ν. Αιγαίου Α.Φ.Μ. :094010146, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ».

«Θεώρηση του Φακέλου Κοινοποίησης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων & λιπαντικών της «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» στο 3ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού – Καλλιθέας στην περιοχή «Ρόδια» Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Π.Ν. Αιγαίου Α.Φ.Μ. :094010146, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ».