Θεώρηση του Φακέλου Κοινοποίησης για την δραστηριότητα αποθήκευσης υγρών καυσίμων της «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.» στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού Ρόδου – Καλλιθέας Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Π.Ν. Αιγαίου, Α.Φ.Μ. 094024255, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ